Generálne riaditeľstvo

TUBAU, a.s.
K Cintorínu 561/45
010 04 Žilina – Bánová
Slovenská republika

tel.: +421 41 723 55 85
fax: +421 41 707 70 21

Sídlo spoločnosti

TUBAU, a.s.
Pribylinská 12
831 04 Bratislava
Slovenská republika

tel.: +421 2 49 11 53 50