TUBAUDANICON
  Home Kontakt Hľadaj
 
 
 
Profil spoločnosti  

Akciová spoločnosť TUBAU je moderná stavebná spoločnosť, ktorá pod týmto obchodným menom začala podnikať na stavebnom trhu 1.2.2006 a to po odkúpení časti podniku Váhostav - Tunely a špeciálne zakladania:

Divízie podzemných stavieb,
Divízie špeciálneho zakladania,
Dielní a administratívy v Slovenskej republike.


Spoločnosť TUBAU je od novembra 2009 dcérskou spoločnosťou spoločnosti DANICON HOLDING, a.s.


Zameriavame sa hlavne na podzemné staviteľstvo, o čom svedčí i motto spoločnosti „IDEME AŽ DO HĹBKY“. Firma sa svojou činnosťou sústreďuje okrem razenia podzemných stavieb, ako sú cestné tunely, podzemné objekty vodných elektrární, vodné privádzače, veľkopriestorové podzemné diela aj na špeciálne zakladanie stavieb pomocou vŕtaných veľkopriemerových pilot, mikropilot, budovanie podzemných tesniacich stien aj na hĺbenie stavebných jám a zaisťovanie svahov. Najmladšia divízia sa zameriava na budovanie inžinierskych sietí ako sú kanalizácie a vodov...
čítaj viac

Referencie  
Rekonštrukcia kanalizačného zberača A VIII., I. Etapa
Investor: BVS, a.s., Bratislava

Realizované objekty:
Rekonštrukcia kanalizačného zberača A VIII - úsek od šachty Š1 (pri existujúcej šachte Š12 pôvodného kanalizačného zberača) po novovybudovanú vstupnú šachtu VŠ4

Popis realizácie:
Daný stavebný projekt bol v rokoch 2013 - 2014 najvýznamnejšou zákazkou v tejto oblasti činnosti našej spoločnosti. Predmetom realizovanej stavby je rekonštrukcia kanalizačného zberača A VIII na Botanickej ulici v Bratislave, ktorá sa realizuje vybudovaním nového kanalizačného zberača v zdvojenom profile 2 x DN 2000 v úseku od šachty Š1 (pri existujúcej šachte Š12 pôvodného kanalizačného zberača) po novovybudovanú vstupnú šachtu VŠ4 v celkovej dĺžke 2 x 303 m (I. Etapa).

Technológia výstavby:
Realizácia stavby sa vykonávala prevažne banským spôsobom a čiastočne v otvorenom výkope (dĺžka 2x25,0 m). Zabudované rúry sú z odstredivo liateho sklolaminátu tuhosti SN 10 000. Na trase boli vybudované 2 ks atypických sútokových monolitických šachiet, 4 ks revíznych sklolaminátových šachiet a 1 ks atypickej monolitickej spádiskovej šachty. V rámci rekonštrukcie kanalizácie sa realizovali aj preložky: vodovodu DN 800 v dĺžke 76 m, vodovodu DN 200 dĺžky 11 m, plynovodu DN 200 v dĺžke 25,5 m, horúcovodu 2x DN 125 dĺžky 22,0 m vrátane kompenzátorovej šachty, trolejového vedenia električiek a 22 kV vedenia ZSE v dĺžke 104,0 m.

Doba realizácie:
august 2013 – december 2014čítaj viac

Aktuálne projekty  
Baňa PG Silesia
galéria
Diaľnica D1 Jánovce – Jablonov, II. úsek
galéria
Obslužné činnosti  
čítaj viac